Profil

Martin Medlen, narodený *1984 v Bratislave, v roku 2008 absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave na katedre Občianske stavby, v roku 2011 certifikát Certifikát passive house designer, v roku 2012 založenie architektonickej kancelárie, od roku 2015 Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov
Martin Medlen, narodený *1984 v Bratislave, v roku 2008 absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave na katedre Občianske stavby, v roku 2011 certifikát Certifikát passive house designer, v roku 2012 založenie architektonickej kancelárie, od roku 2015 Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Tím

Architekti a projektanti od roku 2012

Bc. Dominika Považanová, Ing. arch. Róbert Sekula, Ing. Martin Zagyi, Ing. Kristína Matoušková, Ing. Monika Špániková

Profesie

statika: Ing. Ivan Tatala, Ing. Juraj Kostolanský, Ing. Jaroslav Ollah

protipožiarna ochrana: Ing. Matúš a Patrik Sakáč

zdravotechnika: Ing. Stanislav Švec

vykurovanie: Ing. Stanislav Švec, Ing. Milan Štrba

elektro: Ing. Tomáš Száraz

energetické posudky: Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

Ciele

Trvalá udržateľnosť

Našim hlavným cieľom je navrhovať stavby s dlhou životnosťou, bez negatívnych dopadov na prírodu a spoločnosť.

Low tech

Presadzujeme jednoduchosť stavebných procesov, racionálne priestorové princípy, uprednostňovanie prírodných fyzikálnych procesov pred sofistikovanými technológiami, robustnosť, rozoberateľnosť, flexibilitu

Minimalizmus

Minimalizmus nepovažujeme za trend, ale za nástroj architekta a životný štýl každého z nás, ktorým dosiahneme harmóniu medzi človekom pretvoreným prostredím a prírodou

Prirodzená krása

Neveríme na krátkodobé tendencie v dizajne, ani na „wow efekt“, veríme v nadčasovosť, ktorej krása pramení v prirodzenosti materiálov, štruktúr a tvarov

Ekonómia

Ak podceníme vstupnú investíciu, skôr, či neskôr nám to stavba vráti. Ekonómia stavby sa vzťahuje na jej životnosť, nie na moment postavenia. V dnešnej dobe nemôže fungovať bez pohľadu do jej budúcnosti, bez trvalej udržateľnosti.