Služby

Naše služby obsahujú široký záber činností architekta a projekčného tímu. Architekt ako hlavný koordinátor zodpovedá za Váš projekt a kontroluje priebeh stavby až po jej dokončenie a úspešné uvedenie do prevádzky.

Príklady našich služieb počas 15-ročnej praxe

 • bolo treba zamerať množstvo pozemkov a starých stavieb
 • skonzultovali sme mnohoraké investičné zámery súkromných a firemných investorov
 • nakreslili sme veľa obrázkov od ideových skíc až po detailné vizualizácie
 • prepočítali sme náklady na rôzne stavby, ich prevádzku vrátane návratnosti
 • ušetrili sme klientom peniaze pomocou racionalizácie a efektivity
 • minuli sa veľké plochy papiera na projekty pre realizátorov
 • odovzdali sme kopu hárkov s detailnými podkladmi pre tesárov, zámočníkov, stolárov, klampiarov, oknárov...
 • predĺžili sme životnosť starým stavbám a adaptovali ich do dnešnej doby
 • oslovili sme množstvo úradníkov, odborníkov, výrobcov o konzultácie a podklady
 • na návštevách stavieb sme riešili témy s mnohými zaujímavými remeselníkmi
 • a iné...

Aké služby Vás najviac zaujímajú?

Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok

Ak preferujete osobnú komunikáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Opýtať sa teraz >


Kompletný rozpis našich služieb

 • vypracovanie architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
 • vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti tj. stavebných zámerov, investičných zámerov
 • vypracovanie štúdií interiéru
 • vykonávanie komplexnej projektovej činnosti tj. architektonických návrhov, dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, realizačnej projektovej dokumentácie
 • vypracovanie projektov interiéru
 • vypracovanie projektov exteriéru tj. spevnených plôch, malej architektúry, koncepcie záhrad
 • vypracovanie projektov modernizácií budov a obnovy pamiatok
 • vypracovanie štúdií a projektov nábytku
 • grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie
 • vykonávanie projektového manažmentu, najma na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami
 • výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie
 • poskytovanie súvisiacich technických služieb tj. poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností
 • zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
 • vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov
 • uplatnenie štandardov pasívnych budov a low tech princípov
 • komplexné zameranie na murované, drevené, betónové, oceľové konštrukcie a iné výzvy

 Osvedčenia

služby
architekt
rodinný dom
rekonštrukcia
interiér
verejná stavba
osvedčenie