Verejná stavba

Čo nás vystihuje

 • spoluzodpovednosť za Vašu ivestíciu
 • tím skúsených odborníkov od úvodnej fázy spolupráce
 • asistencia na rokovaniach s úradmi, realizátormi a dodávateľmi
 • trvalá udržateľnosť, low-tech, minimalizmus, prirodzená krása, ekonómia

Pokiaľ ste investor bytového domu, polyfunkčného domu, administratívnej budovy

 • rentabilita Vášho projektu bude našim spoločným cieľom
 • zameriame sa na potreby cieľovej skupiny obyvateľov
 • využijeme low-tech riešenia pre minimalizáciu energetických vstupov z technológie
 • technické vybavenie budovy vyriešime s pomocou skúsených profesionálov
 • v prípade záujmu zabezpečíme inžiniering od úvodných stupňov projektu

Pokiaľ tvoríte budovu pre Vašu vlastnú značku

 • stavba bude dôstojne reprezentovať Vašu identitu a charakter firmy
 • pre Vašich zamestnancov vytvoríme priestor s ľudskými pracovnými podmienkami
 • využijeme low-tech riešenia pre minimalizáciu energetických vstupov z technológie
 • technické vybavenie budovy vyriešime s pomocou skúsených profesionálov
 • v prípade záujmu zabezpečíme inžiniering od úvodných stupňov projektu

Pokiaľ zvažujete rekonštrukciu

 • posúdime celkovú kondíciu Vašej stavby
 • od úvodnej fázy zapájame do procesu odborníkov na rekonštrucie
 • aktívne komunikujeme s príslušným pamiatkovým úradom /ak ide o pamiatkové prostredie/
 • poradíme Vám pri stanovení priorít rekonštrukcie a miery búracích prác
 • využijeme low-tech riešenia pre minimalizáciu energetických vstupov z technológie
 • technické vybavenie budovy vyriešime s pomocou skúsených profesionálov
 • v prípade záujmu zabezpečíme inžiniering od úvodných stupňov projektu

Kontaktujte nás

V prípade záujmu nás kontaktujte.

Kontaktovať teraz >


Naše služby - postup

1. Prejednanie Vášho investičného zámeru, spracovanie lokalitného programu

2. Cenová ponuka, analýza a príprava podkladov

Cenovú ponuku robíme vždy vopred. Zmluvu je možné pripraviť na kompletné služby alebo ako viaceré zmluvy podľa ďalších krokov.

3. Overovacia a architektonická štúdia

Overovacia, hmotová štúdia, alebo "feasibility study" prehlbuje investičný zámer o grafický podklad vo forme hrubých 2d a 3d skíc so základnými bilanciami. Slúži na preverenie realizovateľnosti Vášho zámeru z rôznych uhlov pohľadu. Architektonická štúdia slúži ako podklad pre ďalšie časti projektu a pre vytvorenie kompletnej vízie vrátane prevádzky a dispozície, architektúry, technického riešenia a hrubých nákladov na výstavbu.

4. Projekty pre vybavenie rozhodnutí a povolení

Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, Projekt pre stavebné povolenie. Vybavovanie na úradoch Vám môžme sprostredkovať my /tzv. inžiniering/.

5. Tendrová projektová dokumentácia

Slúži za účelom výberu generálneho dodávateľa a subdodávok.

6. Projekt pre realizáciu

Projekt pre realizáciu je návod pre úspešnú realizáciu stavby. Do projektu zapracujeme riešenia podľa dodávateľov vybraných v tendri.

7. Autorský dozor

Dohľad je na báze pravidelných kontrolných dní na stavbe, jeho súčasťou je aj komunikácia s realizátorom a subdodávateľmi, prípadne dodatočné projekčné činnosti.

architektúra pri vstupe do predajného skladu v Holíči
architektúra pri vstupe do predajného skladu v Holíči

Späť na služby >

služby
architekt
verejná stavba
občianska budova
rekonštrukcia