Rodinný dom

Tri dôvody pre nezáväznú konzultáciu ešte dnes

Pokiaľ ešte nevlastníte pozemok a nemáte predstavu o dome

 • už teraz je správny čas kontaktovať architekta
 • predbežne odhadneme náklady na Vašu stavbu
 • pomôžeme Vám s investičným zámerom šitým na mieru
 • dohodneme sa na zhodnotení pozemkov vo Vašom záujme

Pokiaľ vlastníte pozemok a máte plnú hlavu otáznikov

 • predbežne odhadneme náklady na Vašu stavbu
 • pomôžeme Vám s investičným zámerom šitým na mieru
 • dohodneme sa na zhodnotení Vášho pozemku
 • dozviete sa viac o prirodzených stavebných riešeniach a trvalej udržateľnosti
 • vyhľadáme skryté bariéry na pozemku, pokiaľ existujú
 • prezradíme Vám technické riešenia pre Váš budúci dom

Pokiaľ zvažujete rekonštrukciu: prestavbu, prístavbu, alebo nadstavbu

 • staticky zhodnotíme Vašu nehnuteľnosť
 • posúdime hydroizolácie, základy a celkovú kondíciu stavby
 • poradíme Vám pri stanovení priorít rekonštrukcie a miery búracích prác
 • dozviete sa viac o prirodzených stavebných riešeniach a trvalej udržateľnosti 

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o nezáväznú konzultáciu alebo cenovú ponuku za naše služby nás kontaktujte.

Opýtať sa teraz >


Naše služby pri novostavbe rodinného domu - postup

1. Prejednanie Vašich predstáv a spracovanie investičného zámeru

2. Vypracovanie cenovej ponuky

Cenovú ponuku robíme vždy vopred. Zmluvu je možné pripraviť na kompletné služby alebo ako viaceré zmluvy podľa ďalších krokov.

3. Architektonická štúdia

Plánovanie štúdie má zo všetkých častí našej práce najväčší vplyv na dlhodobé architektonické, úžitkové a kvalitatívne hodnoty stavby.

4a. Projekt pre územné rozhodnutie a Projekt pre stavebné povolenie
4b. Zlúčený projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Projekt je určený pre dotknuté úrady a inštitúcie, od ktorých sú potrebné kladné stanoviská a vyjadrenia. Vybavovanie na úradoch Vám môžme sprostredkovať my /tzv. inžiniering/.

5. Projekt pre realizáciu

Projekt pre realizáciu je návod pre úspešnú realizáciu stavby. Bez potrebnej podrobnosti a odbornosti vzniká riziko improvizácie, vedľajších výdavkov a zníženie kvality stavby.

6. Dohľad architekta na stavbe

Architekt ako autor jediný pozná budúcu stavbu a jej súvislosti zo všetkých uhlov pohľadu, preto pre správnu koordináciu diela nemá chýbať.

večerná vizualizácia zo štúdie novostavby
večerná vizualizácia zo štúdie novostavby

Naše služby pri rekonštrukcii rodinného domu - postup

1. Prejednanie Vašich predstáv a spracovanie investičného zámeru

2. Vypracovanie cenovej ponuky

Cenovú ponuku robíme vždy vopred. Zmluvu je možné pripraviť na kompletné služby alebo ako viaceré zmluvy podľa ďalších krokov.

3. Zameranie existujúcej stavby a architektonická štúdia

Štúdiu rekonštrukcie niekedy delíme na dve etapy, v prvej etape porovnávame z viacerých uhlov pohľadu varianty možných prístupov k stavbe, v druhej dopracujeme vybraný variant.

4. Projekt pre stavebné povolenie

Projekt je určený pre dotknuté úrady a inštitúcie, od ktorých sú potrebné kladné stanoviská a vyjadrenia. Vybavovanie na úradoch Vám môžme sprostredkovať my /tzv. inžiniering/.

5. Projekt pre realizáciu

Projekt pre realizáciu je návod pre úspešnú rekonštrukciu. Bez potrebnej podrobnosti a odbornosti vzniká riziko improvizácie, vedľajších výdavkov a rekonštrukcia môže dokonca stratiť význam.

6. Dohľad architekta na stavbe

Architekt ako autor jediný pozná budúcu stavbu a jej súvislosti zo všetkých uhlov pohľadu, preto pre správnu koordináciu diela nemá chýbať.

obhliadka domu pred rekonštrukciou
obhliadka domu pred rekonštrukciou

Späť na služby >

služby
architekt
rodinný dom
rekonštrukcia