Tvoriva_dielna_v_starej_kotolni_1.jpg

Tvorivá dielňa v starej kotolni

Zámerom štúdie je prestaba bývalej kotolne v areáli rehabilitačného strediska v Modre. 

Objednané služby

štúdia, projekt

Autor

Martin Medlen

Miesto

Modra

Zámer

Rehabilitačné stredisko zmodernizuje a sfunkční holopriestor kotolne, ktorý má slúžiť ako tvorivá dielňa vrámci denného stacionáru pre ľudí s mentálnym postihnutím.

Jestvujúci stav

V súčasnosti je budova nevyužívaná a chátra. Jej nosné konštrukcie sú zatiaľ v dobrej kondícii. Jej podlaha je oproti priľahlému terénu zapustená v zemi asi o 1,8m. Budova je výstižná prefabrikovaným rebrovým stropom.

Návrh

Návrh počíta so zasypaním priehlbne jestv. podlahy a s vytvorením novej úrovne priľahlej k terénu, kompletným zateplením konštrukcií, zväčšením okien až po úroveň podlahy a s vytvorením krytej verandy, ktorá v letnej sezóne zabráni prehrievaniu interiéru. Priestor je riešený ako jedna miestosť s veľkorysými presvetlovacími otvormi a druhá miestnosť s bezbariérovým wc. Exteriérová veranda ponúka možnosť tvorivých prác aj vonku, pri zachovaní čiastočnej autonómie /súkromia/ od priľahlých spevnených plôch, využívaných nielen návštveníkmi centra Claudianum.

Stavebno-architektonický princíp

Architektúra starej kotolne je výstižná rebrovým prefabrikovaným stropom a jednoduchým industriálnym výrazom. Výraz návrhu nebude protirečiť pôvodným vlastnostiam a citlivým spôsobom ich priblíži novej funkcii, ktorá nemá industriálny ani technologický charakter. Budova tak má tak okrem modernizácie ľudským spôsobom pripomínať jej minulosť.

Foto jestvujúceho stavu a návrh 

Vizualizácie

Plány

pôdorys
pôdorys

Zaujal Vás tento projekt?

V prípade záujmu o nezáväznú konzultáciu alebo cenovú ponuku za naše služby nás kontaktujte.

Opýtať sa teraz >

Podobné projekty

Všetky projekty >