Zaostrenie na rodinný dom

Adresa je okrem mena a priezviska najvýstižnejším identifikátorom každého z nás. V našom domove najviac upevňujeme rodinu a rozvíjame vlastnú osobnosť. Plnohodnotným bývaním je rodinný dom. Rozdiel medzi bytom je vonkajší priestor okolo stavby domu. Akú pozornosť venovať realizácii rodinného domu? Čítajte ďalej.

Môj pohľad

Svet je plný potenciálov a možností a často premýšľam o ich rozumnom využívaní. Určite to platí aj v našom mikrosvete = na pozemku.

Ak máme využiť potenciál človeka = tvorcu, schopného vopred plánovať svoje rozhodnutia, mali by sme riešenie bývania premyslieť a vizualizovať v predstihu. Náš plán by mal byť zameraný nie len na stredobod pozornosti = stavbu, ale na celý pozemok, s oplotením, spevnenými plochami, záhradou a vzájomnými väzbami medzi nimi.

Ak máme využiť potenciál prostredia pre stavbu, mali by sme ho s mierou rešpektovať a s mierou prispieť našimi tvorivými schopnosťami. Rešpekt voči záujmom suseda a verejným záujmom by naše vlastné záujmy nemali potláčať a zásahy by mali dobrou mierou prispieť do funkčnosti a architektúry bloku, ulice, vidieka, alebo prírodného prostredia.

Ak máme využiť úžitkové hodnoty čo najviac, návrh by mal venovať veľkú pozornosť každoddenným potrebám, trasám a miestam pobytu človeka, slnečnému svitu, morfológii terénu a patogénnosti prostredia. Dispozíciu a prevádzku priestoru je dobré navrhnúť aj so zariaďovacími prvkami, vonku so zeleňou. Dôležitý je rovnako priestor medzi nimi.

Všetky pohľady vedú k ekonómii

Pokiaľ sa máme venovať ekonómii investície, mali by platiť najprv prírodné zákony: rozumná kubatúra a výmera stavby, vhodná orientácia stavby na svetové strany, využitie prirodzených architektonických princípov, napríklad striedanie zatienených a preslnených priestorov, pasívne vykurovanie a chladenie, zachytávanie vody na pozemku, využitie zelene pre tienenie; až potom dopovať dom technológiou. Čím viac low-tech princípov, tým menej umelo dodanej energie = výdavkov.

Záver

Vzorom pre nás by mohla byť príroda. Využíva svoje potenciály naplno, bez straty = ekonomicky. Tak sa chcem snažiť aj pri návrhoch rodinných domov.

zaostrenie na návrh konštrukcie strechy a balkóna plnohodnotného domu na pozemku šírky 6,5 metrov
rodinný dom
dom
služby
architekt